Trasa ścieżki „Ptaki Zbiornika Siemianówka” prowadzi od miejscowości Kruhlik przez Siemianówkę aż do punktu widokowego Maruszka. Aby zapewnić lepsza obserwację ptactwa, do dyspozycji podróżnych ustawiono szereg wież widokowych. Zbiornik, utworzony w latach 1977-1990, jak i dolina Narwi to obecnie najważniejsza ostoja ptaków północno-wschodniej Polski, gdzie w trakcie sezonu lęgowego gniazda zakłada 180 gatunków. Dodatkowo jest to bardzo istotny przystanek dla ptaków wędrownych. Ornitolodzy badające ten obszar stwierdzili obecność ok. 280 gatunków ptaków, z czego 26 z nich znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Obserwować tu można m.in.: krakwę, głowienkę, podróżniczka, wąsatkę, pliszkę żółtą, łabędzia krzykliwego, rybołowa oraz bielika. W okresie jesiennym tereny Zbiornika Siemianówka są miejscem pobytu tysięcy żurawi, które porozumiewają się charakterystycznym odgłosem (klangorem). Pomiędzy sierpniem, a październikiem, już od 2002 roku, nad zbiornikiem funkcjonuje obóz obrączkarski – „Akcja Siemianówka”, który zajmuje się obrączkowaniem ptaków i zbieraniem danych naukowych, pomocnych w planowaniu strategii ochrony ptaków. Zima jest czasem, gdy nad zbiornikiem Siemianówka i Puszczą Białowieską pojawiają się gatunki z północy i wschodu, np. myszołów włochaty, czeczotka, jemiołuszka czy okazjonalnie śnieguła.

Zdjęcia:

www.nikonowo.pl/hobby/zurawie-nad-zalewem-siemianowka/ 

http://readgur.com/doc/216559/%C5%9Bcie%C5%BCka-edukacyjna-ptaki-zbiornika-siemian%C3%B3wka

Mapa:

www.e-puszcza.pl/trails/ptaki-zbiornika-siemianowka/

Źródło:

www.e-puszcza.pl/szlaki
www.turystyczna.narewka.pl/narewka/userfiles/file/foldery/foldersiemianowka.pdf

Długość 4,5 km

Czas 3 h

Trudność łatwy

Podobne szlaki

Pokaż więcej