Powstanie ścieżki jest ukoronowaniem współpracy jaką podjęło Nadleśnictwo Browsk z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Trasa, liczącej 9 km ścieżki rozpoczyna się na Polanie Masiewskiej, a kończy przy wieży obserwacyjnej „Maruszka” nad Zalewem Siemianówka. Biegnie przez obszar bardzo zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu, wilgotności i żyzności gleb. Tym samym można przyjrzeć się całej gamie siedlisk leśnych: od suchego i ubogiego boru sosnowego, poprzez żyzny umiarkowanie wilgotny grąd, po bardzo wilgotny las olszynowy.

Wiek drzewostanów również jest bardzo zróżnicowany. Zobaczymy tu zarówno drzewa kilkusetletnie, jak i pochodzące z ostatnich nasadzeń. Dzięki licznym odnogom trasa umożliwia dotarcie do interesujących miejsc położonych nieco na uboczu ścieżki. Jest ona świetnym miejscem do obserwacji ptaków i ich siedlisk w Puszczy Białowieskiej i w Dolinie Narwi.

Ścieżka jest udostępniona również jako szlak rowerowy.

Zdjęcia: www.miapodlasie.wordpress.com/powiat-hajnowski/narewka/siemianowka/100_2145/
Mapa: www.e-puszcza.pl/trails/sciezka-edukacyjna-masiewo-zalew-siemianowka/
Źródło: www.e-puszcza.pl/szlaki

Fot. wikipedia.org

Długość 9 km

Czas 5 h

Trudność łatwy

Podobne szlaki

Pokaż więcej