Trudno nie ulec urokom malowniczej rzeki Narewki. Jej wstążka biegnie prawie w całości przez Puszczę Białowieską, a jedynie niewielki odcinek na Białorusi wymyka się spoza granic kompleksu leśnego. Źródła rzeki położone są bowiem poza wschodnią granicą Puszczy, a jej początek wije się białoruskimi bagnami Dzikiego Nikoru. 

Mijając granicę, wody Narewki płyną coraz szerszą doliną w stronę Białowieży, a wraz z rzeką Hwoźną okalają Białowieski Park Narodowy. Rzeka dociera między innymi do Pogorzelców, Narewki i Lewkowa, by w Wilczym Gardle ujść do większej od siebie Narwi. Naturalnym cyklem, wody zwykle wzbierają wiosną, osiągając wówczas największe stany. 

Przyroda wokół Narewki jest bardzo urozmaicona. Z jednej strony tereny te porasta zwarty kompleks leśny, z drugiej rzeka meandruje wśród malowniczych łąk. Latem, brzegi gęsto porośnięte są roślinnością szuwarową.  

Pomimo, że od XVI w. człowiek użytkuje obszar doliny Narewki, to jest to jedna z najmniej antropogenicznie zmienionych rzek w Polsce. Współcześnie coraz mniej powszechne jest koszenie łąk okalających rzekę. W ubiegłym wieku również część tych obszarów została wyłączona z użytkowania i objęta ochroną ścisłą przez Białowieski Park Narodowy. 

 

Długość 0m

Czas 3h

Trudność łatwy

Podobne szlaki

Pokaż więcej