Ścieżka znajdującą się na terenie Nadleśnictwa Hajnówka, została utworzona blisko osady Topiło. Jej powstanie wiąże się z projektem Life Plus „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000". Orlik krzykliwy to gatunek ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. W Polsce podlega ścisłej ochronie - jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Trudności w odbudowie gatunku wynikają z trybu życia tego ptaka, ponieważ gniazda zakłada w lasach, a poluje wyłącznie na terenach otwartych - np. łąkach lub polanach. Szczególne zagrożenie wiąże się z rozwojem rolnictwa, które skutkuje utratą dotychczasowych miejsc gniazdowania i żerowisk. Trasa obejmuje dziesięć przystanków, w których można zapoznać się ze środowiskiem naturalnym orlika krzykliwego. Kolejne ekspozycje prezentują m.in. relacje pomiędzy orlikiem, a człowiekiem, metody ochrony, czy sposoby zdobywania pożywienia. Dodatkowo na tablicach umieszczono intersujące piktogramy, które mają zachęcić do poznania życia orlika krzykliwego w środowisku Puszczy Białowieskiej.

Zdjęcia:
www.e-puszcza.pl/trails/tropem-orlika/

Mapa:
www.e-puszcza.pl/trails/tropem-orlika/

Źródło:
www.e-puszcza.pl/szlaki

Długość 2,2 km

Czas 1,5 h

Trudność łatwy

Podobne szlaki

Pokaż więcej