Pokłonnik osinowiec jest sporych rozmiarów motylem, jego rozpiętość skrzydeł waha się od 60 do 90 mm. Wierzch ciemnych, tylnych skrzydeł zdobią pomarańczowe plamki i niebieskie linie, na przednim skrzydle widoczne są zaś białe plamki.

Pokłonniki osinowce, jak sama nazwa wskazuje, są ściśle związane z osikami. To na nich żerują gąsienice tego motyla. Mogą też żerować na innych topolach, zwłaszcza topoli czarnej.

Pokłonniki osinowce niechętnie zlatują na ziemię. Czynią tak zazwyczaj, gdy znajdą na niej szczątki roślinne, zwierzęce bądź by zaspokoić pragnienie. Większość czasu spędzają zaś w koronach drzew.

Motyle te lubią zasiedlać obszary w pobliżu cieków wodnych i tam też najłatwiej jest je zaobserwować, zwłaszcza gdy zlatują napić się wody. Dobrym miejscem do obserwacji są też drogi i dukty leśne, na których niestety pod kołami rowerów giną drobne zwierzęta, a zapach ich rozkładających się ciał przyciąga szereg owadów, w tym też motyli, między którymi można napotkać pokłonnika osinowca.

Te okazałe motyle latają dość krótko, bo zaledwie od końca maja, do około połowy lipca. Większość życia spędzają w stadium gąsienicy o dość osobliwych wypustkach na grzbiecie. Nie jest łatwo niestety je wypatrzeć w związku z miejscem ich żerowania w koronach drzew.