Ten bardzo pospolity grzyb występuje na obumarłych konarach i pniach grabów, a także na innych gatunkach drzew liściastych. Owocnik wrośniaka garbatego jest jednoroczny lub kilkuletni,  o średniej wielkości około 10 cm. Zazwyczaj rośnie w grupach, ułożony półkowato, jeden nad drugim. Górna powierzchnia grzyba na brzegu jest biała, a przy podstawie zielonkawa. Spośród wrośniaków, grzyb ten tworzy najokazalsze owocniki.