Grzyb ten jest w Polsce bardzo pospolity. Występuje na brzozach, rzadziej na osikach, grabach, olszach i innych drzewach liściastych. Znajdziemy go na obumarłych i powalonych drzewach, we wszystkich rodzajach lasów. Jego owocnik jest wieloletni. Starsze huby są w kształcie końskiego kopyta. Powierzchnia górna jest twarda, w owocniku żywym ma kolor brudnobiały lub jasnobrązowy. Starsze owocniki są koloru szarego. Powierzchnia dolna grzyba jest purpurowo zabarwiona lub brązowa, po zimie staje się szara, a uszkodzona zmienia barwę na brązową.