Łatwo nam będzie znaleźć błyskoporka promienistego w słoneczny dzień. Wygięta dolna powierzchnia grzyba błyszczy bowiem pod światło. Huba ta występuje na osikach, leszczynie i wielu innych gatunkach drzew liściastych, dla których jest zabójcza. Owocniki błyskoporka promienistego są jednoroczne, często ustawione dachówkowato, z dziesiątkami kapeluszy. Górna powierzchnia grzyba jest czerwonobrązowa, promieniście paskowana. Obumarłe owocniki ulegają rozpadowi.