Całkowicie zielony z lekko nakrapianym ubarwieniem owad należący do rodziny pasikonikowatych. Długość ok. 4 cm, rozpiętość skrzydeł do 10 cm. Posiada długie czułki oraz duże dobrze wykształcone oczy. Ubarwienie stanowi bardzo dobry kamuflaż, co sprawia, że jest trudny do zaobserwowania. Pasikoniki są drapieżnikami, wytrwałymi myśliwymi polującymi na inne owady. Są również kanibalami, co sprawia, że posilić się mogą również osobnikami swojego gatunku. Posiadają silnie rozbudowany aparat gębowy, za pomocą którego rozrywają ofiary na kawałki, a następnie połykają. Potrafią nawet wygryźć kawałek skóry, dlatego też nie zachęcamy do brania ich w ręce. Pasikoniki uzupełniają dietę pokarmem roślinnym. Na skrzydłach samców są specjalne narządy strydulacyjne, które poprzez pocieranie wydają dźwięki. W ten sposób wabią samice lub ostrzegają inne osobniki o niebezpieczeństwie.