Harpalus rubripes to niewielki (8-11 mm) chrząszcz z rodziny biegaczowatych. Czarny, z czułkami i nogami czerwonobrązowymi. Gatunek pospolicie występujący na całym niżu i pogórzu. Żyje na nasłonecznionych glebach piaszczystych, gliniastych lub wapiennych, z dużą zawartością części kamienistych. Lubi suche pola uprane i ugory. Unika miejsc silnie zacienionych. Prowadzi dzienny tryb życia, poluje za pomocą wzroku. Żywi się innymi bezkręgowcami, zwłaszcza larwami owadów, ślimakami, dżdżownicami i pająkami. Sięga również po zielone części roślin lub nasiona.