Żerdzianka krawiec, to jedna z czterech żerdzianek występujących w Puszczy Białowieskiej. Może mieć nawet 3,5 cm długości, a jej larwy rozwijają się pod korą świerków. Należy do licznej rodziny kózkowatych, których cechą wspólną są długie czułki, niejednokrotnie przekraczające rozmiarami długość całego ciała. U samców są one zwykle dłuższe niż u samic. 

U wszystkich znajdziemy czarno zabarwione pokrywy, z żółto-białym, delikatnym rysunkiem i silnie zbudowane przedplecze z ostrymi wyrostkami. Piękny owad posiadający cechy charakterystyczne dla swojej rodziny.