Mimo, że jest ćmą, najłatwiej spotkać ją późnym popołudniem, gdy przemierza lasy liściaste w poszukiwaniu kwiatów. Rozpiętość czarnych skrzydeł z żółto-białymi plamkami waha się od 4,8 do 5,4 cm. Czarne larwy krasopani poziomkówki żerują na liściach pokrzyw, malin, bodziszki i jak sama nazwa gatunku sugeruje - poziomki.