Zwróćmy uwagę na niezwykłe ubarwienie mieniaka tęczowca. W świetle słonecznym na jego skrzydłach dostrzeżemy wiele odcieni niebieskiego i fioletu, przekreślone białą plamą. Na drugiej parze skrzydeł są zaś wyraźne pomarańczowe koła. Efektowniej wygląda samiec, skrzydła samic nie mają połysku. Samice trudniej również dostrzec, poruszają się wysoko, wśród koron drzew.

Gdzie spotkamy najczęściej mieniaka? Szukajmy wśród kałuż i błota, a także na padlinie i odchodach zwierząt. Nie zdziwmy się również, że motyl sam do nas przyleci, zwabiony zapachem potu.