Niewielki chrząszcz z rodziny kózkowatych o wielkości 1,2 - 2 cm. Zasiedla drzewa gatunków liściastych tj. dąb szypułkowy, bezszypułkowy, buk, brzoza, olsza czarna, szara, wierzba iwa, wiązy. Można go spotkać również na drzewach owocowych (jabłoń wiśnia czy śliwa), a także na krzewach (kruszyna, bez czarny czy tarnina). 

Ciało rzemlika pokryte jest gęstymi, krótkimi żółtawymi włoskami Przedplecze z czarną nieowłosioną plamą, pokrywy owłosione, z charakterystycznym żółtawo-czarnym lub szarawo - czarnym wzorem. Na czułkach jasno owłosione przepaski. Samica składa silnie wydłużone jaja (3mm) pojedynczo pod korą. Larwy o długości 2,8 cm są białe z licznymi drobnymi kolcami na środku przedplecza. Początkowo larwy żerują w wewnętrznej warstwie kory, łyka i kambium, następnie drążą chodniki w drewnie. Przepoczwarzają się w tzw. kolebkach poczwarkowych wydrążonych w drewnie lub wewnętrznych częściach kory. Rozwój trwa ok. 2 lat. 

Gatunek ten jest groźnym szkodnikiem wtórnym, atakuje drzewa uszkodzone lub osłabione, a także drzewa leżące. Osobniki dorosłe pojawiają się od maja do połowy sierpnia. Odbywają żer regeneracyjny na liściach. Gatunek pospolity, lecz prowadzący skryty tryb życia, dlatego też rzadko spotykany.