Wilk to piękny, inteligentny drapieżny ssak z rodziny psowatych. Z wyglądu przypominający owczarka niemieckiego lecz jego tułów jest dłuższy i węższy. Ubarwienie zróżnicowane, od szarego poprzez szarobrązowe, szarobeżowe do szarorudych. Długość waha się w zależności od płci do 110 cm u samic i 120 cm u samców. Ciało wąskie, proste, klatka piersiowa klinowata. Nogi długie, szczupłe, osadzone blisko siebie z nisko osadzonymi i skierowanymi do wewnątrz kolanami. Spód ciała białawy lub szarożółtawy. Głowa wilka jest duża z szerokim czołem,  krótkimi uszami i osadzona na grubej szyi. Ogon długi puszysty zwieszony w dół. Wzdłuż całego ciała od karku po ogon znajduje się charakterystyczna ciemna grzywa. Znaczny dymorfizm płciowy. Samice są mniejsze od samców, ich waga waha się od 30 do 35 kg, natomiast u samców 35-65 kg. Wilki żyją w watahach, która składa się z pary rodziców i ich młodych. Okres godowy przypada na grudzień-luty.Młode rodzą się na początku maja w liczbie 5-6 szczeniąt. Żyją w norach. Wielkość terytorium jednej wilczej watahy waha się od 150 do 300 km2. Żyją we wszystkich lasach zarówno liściastych jak i mieszanych czy iglastych. Lubią również tereny bagienne. Głównie żywią się ssakami kopytnymi jak jeleń, sarna czy łoś. Uzupełnieniem diety stanowią zające, bobry i dziki. Nie gardzi jednak padliną czy drobnymi płazami.