Pierwiosnki buszują wśród krzewów Puszczy Białowieskiej z godną podziwu zręcznością. Ten niewielki gatunek ptaka (długość ciała wynosi 10-11 cm, a rozpiętość skrzydeł około 18 cm) bardzo przypomina wyglądem piecuszka. Ubarwienie wierzchu jest oliwkowo-szaro-brunatne, spód ciała znacznie jaśniejszy, jasno-beżowy. Nad okiem można dostrzec żółtawą brewkę. Po czym więc najłatwiej odróżnić pierwiosnka od piecuszka? Trzeba patrzeć na nogi, które u pierwiosnka są bardzo ciemne, niemal czarne, a u piecuszka jasne żółto-ceglane. Drugi sposób, to zapamiętać jego charakterystyczny śpiew, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami.

Po przylocie z zimowisk, w Puszczy Białowieskiej występuje bardzo liczna populacja pierwiosnków. Ptaki te bardzo chętnie zasiedlają łęgi i olsy, licznie pojawiają się też wśród młodników i zadrzewionych przydroży.

Pierwiosnki wyprowadzają dwa lęgi w ciągu roku, a samce nie należą do specjalnie wiernych kochanków - rodziny zakładają z dwoma, a nawet trzema partnerkami. Najwyraźniej do obowiązków też mają dość lekkie podejście, bo budowa gniazda i opieka nad lęgiem to zadanie samicy. Półkolista konstrukcja zbudowana z traw i liści umiejscowiona jest dość nisko, ukryta w zakrzewieniu. Tam samica przez 2 tygodnie wysiaduje 5-7 jaj. Młode, po kolejnych 2 tygodniach opuszczają gniazdo.

Głównym pokarmem pierwiosnków są owady i pajęczaki. Rzadziej sięgają po leśne owoce.