Włochatka to mała sowa z rodziny puszczykowate o długości ciała od 23-28 cm. Sylwetka krępa z dużą głową i krótkim ogonem. Spód białawy z brunatnymi plamkami. Upierzenie brunatne z białymi plamkami. Najchętniej zasiedla rozległe sosnowo-świerkowe kompleksy leśne w pobliżu bagien, łąk i polan. Pokarm to głównie małe ssaki i ptaki. Zwykle zajmuje dziuple po dzięciole czarnym. Włochatka lęgi odbywa na początku kwietnia. Składa od 3-7 jaj Pisklęta wykluwają się zwykle pod koniec maja. Po miesiącu zaś opuszczają gniazdo. Z reguły składa jeden lęg, bywa czasem, że przystępuje drugi ras tuż przed wylotem piskląt z pierwszego lęgu. Wtedy to pisklęta są pod opieką samca. Prowadzi osiadły lub częściowo wędrowny tryb życia.