Przeplatka aurinia – okaz sfotografowany w okolicach Orzeszkowa

Występowanie przeplatki aurinii na terenie Puszczy Białowieskiej po raz pierwszy udokumentował Mieczysław Krzywicki, badacz fauny motyli tego obszaru. Autor ten obserwował ją od końca lat 30-tych do połowy lat 60-tych ubiegłego wieku, w wielu miejscach „licznie lub nawet bardzo licznie”. W niespełna dwie dekady później opisywał już przeplatkę aurinię jako gatunek bardzo rzadki, wskazując jako główną przyczynę tego zjawiska osuszanie łąk. W późniejszych latach przeplatkę aurinię obserwowano na terenie Puszczy Białowieskiej coraz rzadziej. Jednym z ostatnich miejsc liczniejszego występowania był obszar położony w sąsiedztwie bramy wejściowej do Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie jednak gatunek zanikł na początku XXI wieku na skutek zmian sukcesyjnych (zarastanie wierzbą). Przeprowadzone w późniejszych latach inwentaryzacje nie potwierdziły występowania gatunku w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Najbliższe znane stanowisko znajduje się w okolicach wsi Orzeszkowo, gdzie jednak populacja szacowana jest na szczątkową i przetrwanie gatunku jest niepewne ze względu na niewłaściwe użytkowanie terenu. Nieliczne stanowiska tego motyla znane są jeszcze z okolic wsi Starzyna, Górny Gród i Wojnówka, a wciąż liczna populacja funkcjonuje nieopodal Hajnówki. Los także i tych populacji można uznać za niepewny, ze względu na status prawny tych obszarów. Istnieje więc pilna potrzeba działań z zakresu ochrony czynnej, aby zachować w Puszczy tego pięknego motyla.