Choć husarz władca opisywany jest jako gatunek pospolity, w Puszczy Białowieskiej wcale nie tak łatwo go zaobserwować. Poszukiwania warto rozpocząć od zbiorników wodnych, zarówno tych większych (Topiło) jak i mniejszych rozlewisk, a także leśnych rzek z bogatą roślinnością. To właśnie w tych miejscach macie szansę na spotkanie z ważką.

Jest bardzo czujny, gdy tylko podejdziemy bliżej natychmiast poderwie się do lotu, z pewnością jednak nie umknie naszej uwagi - husarz to jedna z największych występujących w naszym regionie ważek. Długość skrzydła ma około 5 cm, a długość ciała od 6-8 cm. Tułów i głowa samca są intensywnie zielone, a wydłużony odwłok zdobi jaskrawoniebieski pasek z czarnym wzorem. Kolor samicy jest mniej intensywny, a odwłok bardziej zielony.

Samiec jest agresywnym drapieżnikiem, nie tylko sprawnie poluje, ale odgania też ze swojego rewiru inne ważki. Pokarmem husarza są mniejsze owady, larwy, kijanki i narybek.

Samica składa jaja na wystających częściach wodnej roślinności. Larwy świetnie radzą sobie w wodzie, na przełomie maja i czerwca przeobrażają się w dorosłe ważki.

Husarz władca wraz z ociepleniem klimatu, przesuwa coraz dalej na północ obszar swego występowania.