Bogatek wspaniały to prawdziwy klejnot wśród naszych chrząszczy. Obecnie gatunek ten występuje w naszym kraju jedynie w Puszczy Białowieskiej, gdzie jednak obserwowany jest regularnie, choć nielicznie. Bogatek wspaniały charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami środowiskowymi. Optymalne warunki do rozwoju larw tego chrząszcza zapewniają zamarłe, stare sosny, stojące w dobrze nasłonecznionych miejscach. Obserwacje z innych miejsc występowania, np. z Rumunii i Grecji, wskazują ponadto, że owad ten preferuje sosny zabite przez pożar. W historii Puszczy Białowieskiej pożary stanowiły przez setki lat jeden z głównych czynników kształtujących jej charakter. W ich efekcie następowała wyraźna promocja sosny oraz utrzymywał się „ciepły” mikroklimat lasu otwartego. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że bogatek wspaniały jest reliktem tej minionej epoki, a utrzymanie jego stabilnej populacji w Puszczy Białowieskiej będzie zależało od ciągłości występowania preferowanych przez niego środowisk. Niewątpliwie będzie się to wiązało z zastosowaniem odpowiednich zabiegów, czyli ochrony czynnej.

Cykl: Białowieskie rzadkości
Autor: prof Jacek Hilszczański