Ten kontrastowo ubarwiony czarno-czerwony chrząszcz należy do rodziny śniadkowatych (Melandryidae), która liczy w Polsce około 30 gatunków. Chrząszcze należące do tej rodziny są pokarmowo silnie związane z grzybami nadrzewnymi, zarówno ich owocnikami, jak i przerośniętym przez ich grzybnię drewnem. Konarek tajgowy to jeden z największych gatunków śniadkowatych, a zarazem najrzadziej występujących. W Polsce uchodzi za wielki „rarytas” entomologiczny oraz tzw. relikt lasów pierwotnych. Tak naprawdę gatunek ten swoją rzadkość zawdzięcza specyficznym wymaganiom środowiskowym, wśród których niebagatelną rolę odgrywają pożary. Według badań przeprowadzonych w Skandynawii, to właśnie drzewa zabite przez pożar stanowią dogodną bazę rozwojową larw konarka tajgowego. Wiadomo także, że drewno zasiedlone przez odpowiednie gatunki grzybów może stanowić miejsce rozwoju licznych pokoleń larw tego chrząszcza nawet przez 20 lat. W Puszczy Białowieskiej występuje jeszcze jeden, nieco mniejszy i znacznie pospolitszy pokrewny gatunek, należący do tego samego rodzaju konarek Phryganophilus auritus.

Cykl: Białowieskie rzadkości
Autor: prof Jacek Hilszczański