Turkuć podjadek jest jednym z największych naszych owadów, osiąga do 6 cm długości. Krewniak pasikoników i świerszczy ma ciało o barwie brunatnoszarej, masywne i mocno wydłużone. Na szczególną uwagę zasługują przednie odnóża o silnej budowie, spłaszczone, z charakterystycznymi kolcami służącymi do grzebania podziemnych korytarzy.  Na głowie ma parę długich czułek. Porusza się zarówno do przodu, jak i do tyłu, co ułatwia mu poruszanie się w korytarzach, a w orientacji pomagają wyrostki znajdujące się na końcu odwłoka. 

Turkuć posiada też krótkie skrzydła, pozwalające przelatywać na niewielkie odległości. Większość życia spędza jednak pod ziemią. Lubi żyzną, próchniczą i wilgotną ziemię. Niestety, drążąc korytarze uszkadza korzenie roślin, które następnie zamierają. Larwy również uznawane są za szkodniki, gdyż żywią się pokarmem roślinnym. Dorosłe osobniki są drapieżcami, pokarm ich stanowią mniejsze owady oraz rzadziej rośliny. Turkuć podjadek bywa też pożyteczny zjadając ślimaki i pędraki