Chrząszcz o czarnym, metalicznym ubarwieniu z charakterystycznym żebrowaniem pokryw. Długość ciała 16-22 mm Siedlisko to głównie lasy liściaste i mieszane, występuje również na wilgotnych terenach bagiennych i łąkowych przy zbiornikach wodnych. Owad drapieżny polujący na bezkręgowce.