Owad sięgający do 30mm, ciemnobrązowy z charakterystycznymi rzędami kropkowanych wgłębień. Pokrywy z miedziano-ceglatą obwódką. Środowisko życia to głównie lasy mieszane i liściaste o wilgotnym podłożu. Prowadzi nocny tryb życia polując na drobne bezkręgowce, ślimaki, dżdżownice, mszyce i larwy innych owadów.