Chrząszcz o długości ciała 10-14 mm. Kształt wydłużony, wypukły z dużą owalną głową. Ciemnobrunatny, błyszczący. Czułki dość krótkie. Larwy tego gatunku żyją pod korą martwych, stojących sosen lub jodeł, rzadziej dębu, brzóz, brzozy czy jesionu. Dorosła larwa o barwie kremowobiałej o dł. 17-18 mm jest mocno spłaszczona i poszerzająca się ku tyłowi. Odwłok zakończony trójzębnymi brunatnymi wyrostkami w kształcie korony. Cykl rozwojowy trwa minimum 2 lata. Przepoczwarzają się latem i jesienią. Zimuje postać dorosła (imago) w szczelinach lub pod korą zamierających drzew.

Prowadzi prawdopodobnie nocny tryb życia. Gatunek zaliczany jest do reliktów puszczańskich.