Jest to grzyb bardzo ciekawy, gdyż jego owocniki mogą występować nawet zimą. Łzawnik złocistozarodnikowy uznawany jest za rzadki gatunek grzyba, a na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oznaczony jest sygnaturą V, co oznacza gatunek narażony na wymarcie.

Łzawnik wyrasta na obumarłych pniach świerków, najczęściej pozbawionych kory. Młode owocniki przypominają swoim wyglądem mniej, lub bardziej regularne kulki. Wraz ze wzrostem pojawiają się fałdy i wówczas potrafi tworzyć rozległe kolonie na pniach drzew. Nazwa gatunkowa dokładnie odzwierciedla jedną z jego cech, otóż wysyp zarodników jest barwy złocistożółtej.