Postać dorosła osiąga długość od 11 do 15 mm. Chrząszcze podłużne, spłaszczone cynobrowoczerwone. Pod 

pokrywami znajdują się błoniaste skrzydła. Głowa o trójkątno-półksiężycowym kształcie. Larwa silnie spłaszczona o barwie zółtawo-pomarańczowej o twardej powłoce. Na końcu odwłoka charakterystyczne zakończenie z dwoma wyrostkami. Rozwój larwalny tego gatunku odbywa się pod korą martwych drzew. Co ważne łyko tego drzewa jest w mniej lub bardziej zaawansowanym stadium rozkładu natomiast drewno jest w początkowych fazach rozkładu. Rozwój larwalny trwa ok 2 lata.

Młode chrząszcze wylęgają się na przełomie lata i jesieni. Owady te należą do drapieżników i saprofagów odżywiającymi się martwymi lub rozkładającymi się szczątkami innych podkoronowych owadów. Typowym siedliskiem są lasy i zarośla drzewiasto-krzewiaste o charakterze zbliżonym do naturalnych z martwymi drzewami. Typ lasu nie ma znaczenia. Gatunek ten może występować zarówno w borach sosnowych, borach mieszanych, buczynach, lasach łęgowych, borach i lasach bagiennych. Zasiedla martwe lub obumierające drzewa zarówno gatunków liściastych jak i iglastych, stojące jak i powalone.