Podczas leśnych wędrówek być może zwróciliście uwagę na małe, zielone, lekko błyszczące chrząszcze z krótkimi ryjkami. Są to owady należące do rodziny ryjkowcowatych, rodzaju naliściaków.

Na fotografiach obserwujemy jednego z przedstawicieli tej licznej rodziny - naliściaka nakrzewiaka. Owad ten jest bardzo podobny do swojego kuzyna, naliściaka srebrniaka (nazwa gatunkowa odnosi się do jego nazwy łacińskiej Phyllobius argentatus, argenti czyli srebro).
Owady te można spotkać głównie na liściach wielu gatunków drzew i krzewów występujących w Puszczy Białowieskiej. Są typowymi polifagami - są bardzo otwarte na oferowany przez naturę pokarm.Oprócz naliściaka nakrzewiaka i zielonego występują w puszczy również inne gatunki owadów tego rodzaju i dość łatwo je ze sobą pomylić.
Naliściak nakrzewiak i naliściak zielony są do siebie niezwykle podobne nie tylko pod względem wybarwienia, ale też wielkości. Nieliczną cechą, po której oba te gatunki możemy od siebie odróżnić jest barwa goleni, które u naliściaka pokrzywiaka są w zasadzie tej samej barwy co reszta chitynowego pancerzyka, natomiast u naliściaka zieleniaka golenie są wyraźnie ciemniejsze.

Podczas wędrówek możecie też natrafić na naliściaka drzewoszka i naliściaka pokrzywowca (ten wydaje się być w Puszczy Białowieskiej całkiem licznym gatunkiem), a także naliściaka małego oraz naliściaka pączkojada (o ciemnym wybarwieniu chitynowej pokrywy).

Gatunków naliściaków jest znacznie więcej. Ich przedstawiciele, pomimo podobieństwa w ubarwieniu, mogą dość znacznie różnić się wielkością. Niektóre gatunki nie dorastają nawet do trzech milimetrów, inne natomiast zobaczycie z dość daleka, gdyż ich długość z często przekracza nawet jeden centymetr.