Na zdjęciu widzimy magazyn przeznaczony na zimowy pokarm dla zwierząt. Odkładane są tu wyłącznie produkty naturalne. Na samym dole jest miejsce na buraki. Po co zwierzętom warzywa? Przede wszystkim zawierają w sobie dużo wody. Nawet, gdy śnieg zalega w puszczy grubą warstwą, zwierzyna płowa nie jest w stanie go zjeść, i dostarczyć w ten sposób do organizmu niezbędnej wody. Amatorów na buraki jest zresztą w lesie pod dostatkiem, uwielbiają je zarówno jelenie jak i dziki.

Nad częścią piwniczną magazynu gromadzone jest siano. Odkładane jest już w okresie letnim, a łąki na terenie leśnictwa koszone są kilka razy w roku. Aby siana zmieściło się jak najwięcej, ułożone jest ściśle w kostkach, jedna obok drugiej. Przy większych mrozach leśnicy wykładają siano nie tylko w stałych miejscach dokarmiania zwierząt, ale także wzdłuż leśnych dróg.