Król puszczy jest dość wymagającym pacjentem. Aby można było przeprowadzić na nim jakiekolwiek zabiegi lekarskie wcześniej trzeba go uśpić.

Nawet najtwardszemu z żubrów żyjących w puszczy zdarza się, że musi stanąć oko w oko z lekarzem. Ze względu na to, że żubr nie jest zwierzęciem udomowionym, nawet najprostsze zabiegi jak badanie ogólne, czy pobranie próbek do dalszej diagnostyki laboratoryjnej, wymagają unieruchomienia. Aby nie narażać zwierząt na niepotrzebny stres, a lekarzy weterynarii na pewne niebezpieczeństwo niezbędne jest uprzednie uśpienie żubra.

Do uśpienia giganta potrzebny jest środek tysiąc razy mocniejszy od morfiny. Używa się w tym celu etorfiny. Określenie dawki leku właściwej do unieruchomienia zwierzęcia, to kolejne wyzwanie dla lekarzy. Zwierząt żyjących na wolności nie da się przecież dokładnie zważyć. Niezbędne jest więc spore doświadczenie osób przeprowadzających zabieg. Pozwala ono w miarę precyzyjnie oszacować wagę żubra. Przy ocenie bierze się pod uwagę takie uwarunkowania jak: płeć, wiek i stopień otłuszczenia. Wykorzystuje się również dane zbierane z ważenia zwierząt padłych.

Odpowiednią dawkę leku umieszcza się w specjalnej strzykawce zakończonej igłą. Oprócz leku znajduje się w niej także sprężone powietrze, które pozwoli wstrzyknąć preparat do tkanki mięśniowej żubra. Strzykawka umieszczona jest w strzelbie. Za pomocą dalmierza ocenia się odległość od zwierzęcia i znowu nadchodzi moment, w którym potrzebna jest ogromna precyzja i doświadczenie człowieka. Strzał musi być celny. Należy dokładnie umieścić strzykawkę w mięśniach uda, łopatki lub karku. Po około 15 minutach od oddania strzału pacjent jest gotowy do leczenia.

Czas uśpienia zwierząt uzależniony jest od rodzaju leczenia. Do pobrania próbek laboratoryjnych, czy prostych czynności lekarskich wystarczy zaledwie parę minut. Przy zabiegach ginekologicznych lub chirurgicznych trzeba zarezerwować już do kilkudziesięciu minut. Zaraz po zakończeniu czynności należy przystąpić do wybudzania. Żubr jest bardzo ciężki i dłuższe zaleganie na jednym boku może doprowadzić do niedotlenienia wewnętrznych narządów. Poza tym służąca do usypiania etorfina nie jest zupełnie obojętna dla zdrowia zwierząt. W celu odwrócenia jej działania i wybudzenia żubrów stosuje się lek o nazwie diprenorfina, który charakteryzuje się błyskawiczną reakcją. Już po kilku minutach od zastosowania, zwierzę może wstać i oddalić się w bezpieczne miejsce.