Żurawie najłatwiej spotkać na terenach podmokłych. Dobrym wyborem będą śródleśne bagna, obrzeża zbiorników wodnych lub wilgotne łąki. Poza okresem lęgowym możemy ich szukać także na terenach uprawnych, szczególnie na ścierniskach po kukurydzy - tu szukają pożywienia. Podczas obserwacji tego ptaka należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ciszy, gdyż jest on bardzo czujny i płochliwy, nie należy więc zbyt blisko podchodzić.

Żurawie co roku odbywają wędrówki podczas których ptaki te spotykają się w tych samych miejscach na noclegowiskach. Przeważnie są to brzegi większych zbiorników wodnych, wyspy lub niedostępne bagna. Większość ptaków tego gatunku jesienią migruje z Polski w cieplejsze miejsca i wraca wczesną wiosną dzięki czemu mamy możliwość obserwowania jak podróżują w tzw. „kluczach”- lecą w szyku w kształcie litery V wydając przy tym charakterystyczne odgłosy. Warto jednak pamiętać, że część żurawi zostaje u nas na zimę i również możemy je obserwować w tym okresie.