fot. wikipedia.org

Bocian czarny w przeciwieństwie do dobrze znanego wszystkim boćka czyli bociana białego jest bardzo płochliwym ptakiem. Żyje przeważnie w samotności lub w parze, ale stroni od ludzi. Te piękne ptaki zamieszkują treny podmokłe. Głównymi składnikami ich diety są przeważnie płazy, małe ryby lub bezkręgowce. W ciągu dnia ptak może zjeść nawet do pół kilograma takiej zdobyczy. Za miejsce do budowy gniazda obierają sobie duże drzewa ( zazwyczaj takie, które zrzucają liście).

Samica znosi od 2 do 5 jaj, a następnie są one wysiadywane przez oboje rodziców przez mniej więcej miesiąc. W trzecim miesiącu życia młode bociany czarne są już w pełni upierzone. Po raz pierwszy ten gatunek opisał Karol Linneusz w dziesiątej edycji Systema Naturae. W Polsce bociany czarne są objęte ochroną strefową. Oznacza to, iż w promieniu około pół kilometra od jego gniazda nie jest prowadzona gospodarka leśna.