1. Etymologia nazwy Nazwa „Białowieska” prawdopodobnie wzięła się od wieży wybudowanej w XIII wieku w Kamieńcu Litewskim (dziś na terenie Białorusi, ok. 40 km od granicy puszczy). Jako pierwszy nazwy „Białowieża” użył Jan Długosz w swoich kronikach.

2. 200 beczek mięsa
W Puszczy Białowieskiej w 1409 r. przed uderzeniem na Krzyżaków polował król Władysław Jagiełło. W kronikach zachowało się, że podczas polowania zapewnił swojej armii 200 beczek mięsiwa. Już wtedy Puszcza stała się wyłączonym obszarem królewskich polowań.

3. Szyszko jak król
Minister Jan Szyszko oferuje przesiedlenie żubrów krajom zachodniej Europy. Nie jest to nowy pomysł. Jak podaje Georgij Karcow w dziele „Puszcza Białowieska”, podobny pomysł miał August II Mocny. Próba przesiedlania żubrów do Saksonii, mimo ogromnych starań, jednak nie udała się.

4. Made in Poland
Żubroń to gatunek powstały w wyniku skrzyżowania żubra oraz bydła domowego. Został wyhodowany w 1847 r. przez Polaka, Leopolda Walickiego. Do roku 1859 uzyskał on 15 sztuk, w tym jedynego na świecie płodnego samca w pierwszym pokoleniu. Zwierzęta te można podziwiać w Rezerwacie Pokazowym Żubrów nieopodal Białowieży.

5. Niemcy gorsi od kornika
W 1915 r. do Puszczy Białowieskiej wkroczyła armia niemiecka. W ciągu zaledwie 3,5 roku wycieli oni blisko 5 mln m sześć. drewna, ogołacając z drzew 6,5 tys. ha. Aby ułatwić wywóz drewna, pokryli Puszczę siecią 300 km kolejek wąskotorowych.

6. Leśnik, który uratował Puszczę
Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych, uratował od wyrębu PB, zrywając kontrakt na jej eksploatację przez angielską firmę Century. Przyczynił się do utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Zamordowany przez Sowietów w 1939 r.

7. Białowieski Park Narodowy
Powstał 4 sierpnia 1932 r. na mocy rozporządzenia wydanego przez ministra rolnictwa. Wtedy mieścił się na terenie 4,6 tys. ha. Dzisiaj BPN to ponad dwa razy większy obszar, który zajmuje w sumie blisko 1/6 polskiej części PB.

8. Cztery polowania Goeringa
W latach międzywojennych Puszcza Białowieska była miejscem polowań prezydenta Ignacego Mościckiego. Jego gościem podczas polowań był m.in. Herman Goering, jeden z czołowych polityków III Rzeszy. Podczas czterech polowań zabił w sumie 19 dzików, 4 wilki i lisa.

9. Symbol polskiej ochrony przyrody
Puszcza Białowieska to największe skupisko żubrów w Polsce. 1 stycznia 2016 r. żyło ich tam 578 (320 samic i 258 samców). Według źródeł w 1939 r. na tym samym terenie było zaledwie 16 sztuk tych zwierząt.

10. Polskie bogactwo
W Puszczy Białowieskiej stwierdzono występowanie 12 tys. gatunków zwierząt. Puszczańska fauna nie jest jednak w pełni rozpoznana. Szacuje się, że liczba ta może oscylować w granicach 25 tys. gatunków