Choć nie groźne mu wilki, potężny byk ma swoje słabe punkty. Choroby, z którymi się zmaga w dużej mierze mają podłoże genetyczne, a związane są z niską odpornością. Jednym z poważniejszych schorzeń, które dotyka samce jest zapalenie napletka. Choroba ta jest szczególnie groźna dla populacji żubra. Zarażone samce są bowiem wykluczone z rozrodu. Wyższa jest też śmiertelność byków niż samic. Byk dożywa średnio 20 lat, krowy żyją 5 lat dłużej.