Życie małej łasicy pełne jest drobnych kłopotów. Jej organizm nieustannie domaga się jedzenia. Polując naraża się z kolei na ataki innych drapieżników.

Lista wrogów jest całkiem długa: od lisa i borsuka po sowę i myszołowa. Straty w populacji nadrabia za to wysoką rozrodczością. Młode przychodzą na świat nawet dwa razy w roku. Za każdym razem rodzi się od 3 do 9 osobników, które już po kilku miesiącach uzyskają samodzielność.