Puszcza Białowieska jest jednym z największych w Europie kompleksów leśnych, w którym występują wszystkie typy lasu niżowego.

Na terenie puszczy występuje 26 gatunków drzew, które stanowią 95% powierzchni kompleksu leśnego. Fauna puszczy jest bardziej różnorodna i bogata w gatunki. Martwe drewno występujące w znaczących ilościach na terenie kompleksu jest środowiskiem życia dla bezkręgowców takich jak:
- zgniotek cynobrowy,
- kozioróg dębosz,
- pachnica dębowa i wiele innych.

Szacowana liczba owadów to 9300 gatunków.

Teren Puszczy Białowieskiej to miejsce występowania 59 gatunków ssaków, jest najważniejszą ostoją żubra w Polsce i na świecie. Na obszarze puszczy odnotowano występowanie ok. 240 gatunków ptaków, z czego 45 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 12 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W Puszczy Białowieskiej występuje ok. 50% gatunków polskiej flory. Można tu spotkać gatunki takie jak: storczyk czy sasanka otwarta. Stwierdzono również występowanie 3500 gatunków grzybów, 325 gatunków porostów oraz 260 gatunków mszaków.