Poroża jeleni stanowią jedną ze wskazówek pozwalających domyślać się kondycji i wieku zwierząt. Byk, którego obserwujemy na filmie, w bardzo krótkim czasie odbudował dość duże tyki, co może świadczyć o dobrym zdrowiu. Silne osobniki wcześniej zrzucają ciężki oręż i szybciej też budują kolejne tyki pokryte scypułem. Scypuł, czyli cienka skóra chroniąca nowy oręż, również może być wskazówką do określenia wieku zwierząt. Im dłuższy i grubszy włos widzimy na scypule, tym starszy jest samiec.