Ostatnie szacunki liczebności wilków w Puszczy Białowieskiej mówią o około sześćdziesięciu osobnikach. Populacja złożona jest z czterech grup rodzinnych stanowiących większość oraz pojedynczych zwierząt próbujących życia na „własny rachunek”. 

Przez ostatnie dziesięć lat populacja wzrosła o kilkanaście osobników, trzeba jednak pamiętać, że są to dane szacunkowe. Problemy z dokładnym policzeniem zwierząt wynikają z natury wilków. Drapieżniki te prowadzą skryty tryb życia, unikają człowieka, a polują głównie nocą, kiedy obserwacja jest utrudniona.