Gągoły przylatują dość wcześnie, wraz z końcem zimy, gdy pojawiają się pierwsze roztopy na śródleśnych zbiornikach i rzekach. Pierwszym sygnałem świadczącym o obecności gągołów jest donośny świst ich skrzydeł, wyraźnie słyszalny podczas lotu. Dotyczy to zwłaszcza samców. Gągołom niestraszne są nocne mrozy i opady śniegu, wytrwale nurkują w zimnej wodzie w poszukiwaniu pokarmu pochodzenia zwierzęcego.