Bielinek bytomkowiec spośród wszystkich bielinkowatych jest dość łatwy do rozpoznania. Co prawda można go pomylić z podobnym do niego bielinkiem bryonie, ale nie w Puszczy Białowieskiej. Tutaj bielinek bryonie nie występuje, woli tereny nieco wyższe, choćby Bieszczady.

Cechą charakterystyczną napotkanego bielinka jest żółtawa spodnia strona skrzydeł oraz wyraźne na tym tle żyłkowanie, zwłaszcza samców. U samiczek żyłkowanie jest słabiej widoczne, za to zwraca uwagę żółtawa barwa spodniej strony skrzydeł oraz wyraźnie zabarwiony na żółto, narożnik skrzydeł pierwszej pary. Od strony wierzchniej zabarwienie skrzydeł jest czarne.

Dorosłe motyle mogą się nieco różnić w kolejnych pokoleniach, a ostatnio przypuszcza się, że bielinkowate krzyżują się między różnymi gatunkami, a sama natura brnie w wykształcenie nowych gatunków. Czy bielinek bytomkowiec również bierze udział w procesie tworzenia nowych gatunków? Na wyniki obserwacji trzeba jeszcze poczekać.