Orlik pospolity uznawany jest za roślinę trującą. Roślina nie wydaje się być dobrze rozpoznana pod względem fitochemicznym i wpływie zawartych w niej związków na ludzkie zdrowie. Niewiele można się właściwie dowiedzieć o negatywnych skutkach spożycia ziela. 

W medycynie ludowej ziele orlika pospolitego, co może wydawać się dość dziwne, wykorzystywano do leczenia zatruć, stosując je jako środek wymiotny, zapewne też przeczyszczający. Trudno powiedzieć, czy roślina bardziej tu szkodziła, czy pomagała…
Z orlika pospolitego sporządzano też wywary mające służyć leczeniu owrzodzeń oraz trudno gojących się ran. Zapewne jednak stosowano w tym celu nie tyle samego orlika, co mieszankę różnych ziół.

Przestrzegamy przed zbieraniem tej rośliny, nie tylko przez jej trujące właściwości, ale również ze względu na fakt, że jest objęta ochroną prawną!

Dodatkową ciekawostkę stanowi też fakt, że wiele źródeł przypisuje orlikowi właściwości odstraszające ślimaki.