Choć na polach dziki bywają szkodnikami, to tutaj, w puszczy trudno przecenić ich rolę.

Dziki w poszukiwaniu pokarmu nie tylko spulchniają ziemię, zmieniając jej właściwości fizyczno-chemiczne. Buchtując przyczyniają się także do rozsiewania wielu leśnych roślin, a także umożliwiają innym, drobniejszym mieszkańcom lasów w dotarciu do bazy pokarmowej. Dzięki szerokiemu spektrum przysmaków, dziki to również leśni czyściciele, którzy nieustannie sprzątają las z padliny. Zjadając chore ptaki zatrzymują dalszy rozwój chorób. 

W skład diety dzików wchodzi też wiele owadów zagrażających puszczańskim drzewostanom, w tym sensie zwierzęta przyczyniają się do zachowania równowagi ekologicznej.