Niecierpek pospolity stanowi roślinę żywicielską dla pewnego gatunku motyla, który prawdopodobnie nie występuje w Puszczy Białowieskiej, a jego stanowiska w Polsce są bardzo nieliczne. Chodzi o motyla z rodziny miernikowcowatych - paśnika żyłkowiaka. Niecierpek pospolity jest jedyną rośliną żywicielską tego motyla, zatem jeśli podczas swoich wędrówek po puszczy zauważycie niepozorną gąsienicę o brunatno żółtym ubarwieniu, zajadającą się niedojrzałymi strąkami niecierpka, to możecie być niemal pewni, że spotkaliście rzadkiego motyla. Warto o tym powiadomić choćby nadleśnictwo, wykonując wcześniej dokumentacyjne zdjęcie.

AH