Gąsienice polowca szachownicy powiązane są z roślinami pokarmowymi takimi jak kostrzewa i wiechlina. Zanim się jednak wyklują larwy, to samica musi je najpierw złożyć, a czyni to w sposób niezwykle osobliwy. Otóż nie tyle składa jaja, co zrzuca je podczas lotu, te zaś bezwładnie opadają na ziemię. Po wykluciu, młodociane gąsienice niemal natychmiast zapadają w hibernację, by w takim stanie przeżyć zimę. Z hibernacji wychodzą dopiero na wiosnę, żerują na roślinach żywicielskich i przepoczwarczają się mniej więcej w połowie czerwca. Dorosłe motyle towarzyszą nam niezbyt długo. W sierpniu polowiec szachownica zaczyna powoli znikać z puszczańskiego krajobrazu.