Znane są podania ludowe traktujące o bocianiej troskliwości wobec potomstwa. Te legendy, czy właściwiej byłoby rzec przesądy utrwaliły sympatyczny obraz tych ptaków. Bociany nie są jednak aż tak bardzo wrażliwymi rodzicami, jak mogłoby się wydawać. Wobec swoich dzieci bywają opiekuńcze, ale potrafią być też niezwykle okrutne.

Zdarza się, że z bocianiego gniazda wyrzucane są jaja, a nawet pisklęta. Pośród ornitologów nie ma pełnej zgodności co do tego, dlaczego wyrzucane są jaja. Hipotezy są dwie. Bociany przewidują nadchodzące miesiące jako niezbyt obfite w pokarm i tym sposobem regulują ilość przyszłego potomstwa, które będą w stanie wykarmić. Druga hipoteza jest taka, że jaja wypadają w trakcie awantur, do jakich może dochodzić w bocianich gniazdach.
Bociany niestety potrafią też pozbyć się z gniazda pisklaka, skazując go tym samym na pewną śmierć. Dzieje się tak z różnych powodów, a mogą to być kwestie związane z wątłością potomka, chorobami, a także wspomnianą już wcześniej ubogą bazą pokarmową, która nie wystarcza do wykarmienia wszystkich piskląt.

Autor: Artur Hampel