Puszcza Białowieska jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie stwierdzono gniazdowanie jerzyków w lesie. W Puszczy ptak ten był odnaleziony przez legendarną postać polskiej ornitologi - profesora Ludwika Tomiałojcia. Jerzyk gniazduje tu w wysokich sosnach, w dziuplach wykutych przez dzięcioły. Jerzyki żyją w koloniach, razem polują, są monogamiczne.