Wiemy jak odróżnić mazurka od wróbla domowego (decydują o tym czarne plamki na polikach), a czy wiecie jak rozpoznać samiczkę od samca mazurka? Wiele źródeł podaje, że dymorfizm płciowy u mazurków nie występuje i praktycznie samiec od samicy niczym się nie różni. Dla bardziej wnikliwych obserwatorów mam jednak pewną podpowiedź.

Otóż jest pewna cecha, o której usłyszałem kiedyś od ornitologa, która pozwala odróżnić płeć po cechach zewnętrznych. W tym celu należy się przyjrzeć dziobom tych ptaków. U samca dziób jest jednolicie czarny, a w przypadku samiczki, nasada czarnego dzioba zabarwiona jest na kolor żółty. Musimy więc dokładnie obserwować miejsce styku dzioba z głową.

Autor: Artur Hampel