Przed nami trzęsak pomarańczowożółty (zdjęcie na górze) oraz łzawnik złocistozarodnikowy (zdjęcie na dole). Grzyby te, choć ubarwione bardzo podobnie, należą nie tylko do innego rodzaju, nie tylko do innej rodziny i rzędu w systematyce, ale nawet do innej klasy. Łzawnik należy do klasy łzawniaki, zaś trzęsak, do klasy trzęsakowce. Godzi je dopiero typ – podstawczaki.

Mimo wizualnych podobieństw, są to zupełnie różne organizmy. Prawdziwe różnice widoczne są jednak dopiero w budowie mikroskopowej.

Jaskrawe zabarwienie obu grzybów sprawia, że są widoczne z daleka i szybko zwracają na siebie uwagę, zarówno łzawnik, jak trzęsak.