Stado to rodzina, której celem jest trwanie i pokonywanie codziennych trudności. Ochrona cieląt przez dorosłe osobniki polega na ciągłej obserwacji. Matka nie pozwoli, aby młode znalazło się poza zasięgiem jej wzroku. 

Cielaki próbują na własną rękę poznawać nową łąkę, a gdy oddalą się zbyt daleko, matka nawołuje je chrucząc niskim basem. Zdarza się, że krowa, broniąc młode, zaatakuje obcego intruza. Znane są przypadki zabicia dzika, który zbliżył się do krowy i został śmiertelnie ugodzony rogiem i odrzucony.