Przyszłość paszkota w Puszczy stoi pod wielkim znakiem zapytania. Ptak ten rzadko kiedy występuje licznie, a może w najbliższych latach okazać się, że będzie jeszcze rzadszym bywalcem tych lasów.

Choć paszkoty były niegdyś gatunkiem łownym w Polsce, obecnie znajdują się pod ochroną. Niestety, w niektórych krajach po dziś dzień poluje się na te ptaki, co sprawia, iż mamy do czynienia z pewnym dysonansem. Oczywistym jest, że ochrona gatunkowa w jednym kraju w połączeniu z możliwością polowania w innym budzi szereg słusznych kontrowersji.

Autor: Artur Hampel